Vizyonumuz, misyonumuz,

stratejilerimiz, hedeflerimiz, iş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında:

-

Cezmak  yetkinlikleri ve pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,
·         Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
·         İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,
·         Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,
·         Başarıyı ödüllendirmek,
·         Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak üzerine kuruludur.
-

Amacımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile arttırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanakları sağlamaktır.

-

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir.

-

Cezmak; ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

1995 'ten Beri

Sadece

En İyisini Yapmaya Çalışıyoruz

PRESENT
TOP